Hömötiainen&kynsisammal
|

Hömötiainen&kynsisammal

Haastattelin puhelimitse 10.11.20 Suomen Ympäristökeskuksen johtavaa tutkijaa, Raimo Virkkalaa, joka on tutkinut ja seurannut luontoa jo vuosikymmeniä ja teki väitöskirjansa metsätalouden vaikutuksesta linnustoon Pohjois-Suomessa. Talousmetsänhoidon vaikutukset ovat koko maan laajuiset, koska metsälaki on rajannut sallitut metsänhoidolliset toimenpiteet jo vuosikymmeniä, tavoitteena tuottaa puunjalostusteollisuuteen raaka-ainetta. Nykyään metsänomistajalla on enemmän vapautta valita toimenpiteet. Jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan…